Екипаж - Етап 2

Александър Димитров

Валентина Димитрова

Петър Добрев

Таня Колева

Ваня Колева

Лилия Николова

Марин Георгиев