Екипаж

Какво е екипаж?


На теория Екипаж е група хора, обединени в определена структура или йерархия с цел изпълнение на съвместна работа или задача.

На практика, Екипажът е сърцето на лодката, задвижващият механизъм, който се грижи за нея и себе си 24/7. От него зависи атмосферата на борда и безпроблемното достигане до крайната точка.

Първият и най-важен човек на борда е Капитанът (шпикерът), царят на замъка или в този случай - плаващия дворец. Следващи в йерархията стоят неговият помощник и останалите членове на екипажа, сред които можете да бъдете и Вие.